โทรศัพท์ imiWireless Gold Coin Edition

โทรศัพท์ imiWireless Gold Coin Edition

โทรศัพท์imiWirelessGoldCoinEdition:โทรศัพท์imiแนะนำเกม:โทรศัพท์imiมันเป็นเกมการแข่งขันแบบผู้เล่นหลายคนมันฟื้นฉากเกมที่น่าสนใจสำหรับทุกคนในเกมทุกคนจำเป็นต้องเปลี่ยนโมเดลและรีบเร่งผ่านเกมอย่างมี